• 24 July 2019
  • banking|digital|Financial Inclusion

Saigon Online: Ngân hàng ảo phát triển ở Đông Nam Á

As published on Saigon Online

Không bắt buộc phải mở chi nhánh, các ngân hàng ảo mới dự kiến sẽ làm rung chuyển thị trường cho vay không cần bảo đảm và sử dụng Singapore như nền tảng để nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đông Nam Á cũng như 250 triệu người trưởng thành trong khu vực.

Read more

Thank you for your getting in touch, we will reach out within 2 business days.